Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

arriveren - (aankomen)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

arriveren ww. ‘aankomen’
Mnl. aruueren, ‘drijven naar, richten op; (doen) landen’ [1240; Bern.], ende alsi gearriuieret waren ‘en toen ze aan land gekomen waren’ [1290-1310; MNW-R], alse dit scep ... arriverde ‘toen het schip arriveerde’ [1300-50; MNW-R].
Ontleend aan Oudfrans ariver ‘aan land gaan’ [11e eeuw; Rey], ontwikkeld uit vulgair Latijn *arripare, gevormd uit → ad- ‘naar, tot’ en rīpa ‘oever’, dat wellicht verwant is met → rif.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

arriveren [aankomen] {arruueren [aan land komen, landen] 1201-1250} < frans arriver < middeleeuws latijn adripare, adrivare [landen], van latijn ad [naar … toe] + ripa [oever, kust, strand] (vgl. rivier).

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Aarts (2017), Etymologisch Dictionairke vaan ’t Mestreechs, Maastricht

arrivere (ww.) aankomen; Vreugmiddelnederlands arriueren <1240> < Frans arriver.

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

arriveren (Frans arriver)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

arriveren aankomen 1240 [Bern.] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut