Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

arglist - (kwade trouw, bedrog)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

arglist zn. ‘kwade trouw, bedrog’
Mnl. arghe lust ‘bedrog, kwade trouw’ [1276; CG I, 301], arghelyst [1284; CG I, 809], vnnl. arglist [1798; WNT].
Samenstelling uit de oude vorm van het bn.erg en het zn.list.
In het Middelnederlands en het Vroegnieuwnederlands kwam het woord vooral voor in ambtelijke teksten in de combinatie sonder arghelist ‘zonder bedrog, te goeder trouw’.

EWN: arglist zn. 'kwade trouw, bedrog'; de vorm arglist (1798)
ANTEDATERING: sonder alrehande archlist [1299; VMNW]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

arglist* [boze bedoeling] {argelist 1254} van arg, nevenvorm van erg1 + list.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

arglist znw. v., mnl. arghe list ‘boze toeleg, arglist’, ohd. arclist v., ofri. erge list. — Dus samenstelling van arg en list.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

arglist, mnl. arghe list v. “arglist, booze toeleg” = ohd. arclist v. (nhd. arglist), ofri. erge list (ook: arg ende list).

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

arglist v., Mnl. arghelist + Ohd. arclist (Mhd. arcelist, Nhd. arglist): samenst. met het adj. arg (z. erg).

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

arglist ‘boze bedoeling’ -> Noors argelist ‘boze bedoeling’ (uit Nederlands of (Neder- of Hoog-)Duits).

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

arglist* boze bedoeling 1276 [VMNW]

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal