Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

areaal - (oppervlakte, verspreidingsgebied)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

areaal zn. ‘oppervlakte, verspreidingsgebied’
Nnl. in de samenstelling areaal-grootheid “vlakte-grootheid, vlakte-inhoud, bijv. van een gebouw” [1863; Kramers], areaal ‘gebied’ [1918; WNT Supp.].
Ontleend aan Duits Areal [1750-1800; Pfeifer], wetenschappelijk neologisme op basis van middeleeuws Latijn areale, gesubstantiveerde onzijdige vorm van het bn. arealis ‘de oppervlakte betreffend’, afgeleid van Latijn ārea ‘oppervlakte’, zie → are.

EWN: areaal zn. ‘oppervlakte, verspreidingsgebied’ (1863)
ANTEDATERING: in de samenstelling areaal-inhoud [1850; Kramers 1, 201]
Later: dit aldus begrensde areaal [1853; Junghuhn 2, 94] (EWN: 1918)
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

areaal [gebied] {1901-1925} < middeleeuws latijn areale, arealis, areala [(stedelijk of landelijk) terrein], van area [vlak stuk grond] (vgl. are).

Thematische woordenboeken

P.H. van Laer (1964), Vreemde woorden in de sterrenkunde, 2e druk, Groningen

Areaal (< Lat. areális = adj. bij → area). Subst. oppervlakte. Adj. op een oppervlakte betrekking hebbend. Spec. areale snelheid = oppervlakte van het perk, dat per tijdseenheid door de voerstraal wordt beschreven.

E.J. Dijksterhuis (1939), Vreemde woorden in de wiskunde

Areaal (< Lat. area = opengelaten vlakke ruimte; vd. oppervlakte). De barycentrische coördinaten van een punt P ten opzichte van een driehoek AlA2A3 heten ook areaal-coördinaten of areale coördinaten, omdat zij zich verhouden als de oppervlakten van de driehoeken PA2A3, PA3A1 en PAXA2.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

areaal ‘gebied’ -> Indonesisch aréal ‘gebied’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

areaal gebied 1918 [WNT] <ME Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut