Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

arcade - (booggewelf; zuilengalerij)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

arcade zn. ‘booggewelf; zuilengalerij’
Vnnl. arcade ‘booggewelf’ [1618; WNT Supp.], ‘zuilengalerij’ [1917; WNT Supp.].
Ontleend tijdens de Renaissance aan Frans arcade ‘booggewelf’ [1555; Rey], dat via Occitaans en Provençaals arcada teruggaat op middeleeuws Latijn arcata ‘brugboog’, afleiding van Latijn arcus ‘boog’. De betekenis ‘zuilengalerij’ bestaat in het Frans alleen in het meervoud les arcades.
Latijn arcus, met oorspr. betekenis alleen ‘(pijl en) boog’, heeft alleen cognaten in het Germaans: oe. earh, arwan ‘pijl’ (me. aro(w), ne. arrow); on. ör ‘pijl’; got. arhwazna ‘pijl’; < pgm. *arhwō-.
Lit.: Francescato 1966, 485

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

arcade [boogstelling] {1618} < frans arcade < italiaans arcade en middeleeuws latijn arcata [galerij met bogen], van latijn arcus [boog].

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

arcade (Frans arcade)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

arcade boogstelling 1618 [WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut