Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

arabis - (plantengeslacht)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

arabis [plantengeslacht] {1778} < middeleeuws latijn arabis [Arabisch] < grieks arabis (bij de plantkundige Dioskourides), van Arabs [Arabisch, dus: de Arabische plant].

Thematische woordenboeken

C.A. Backer (1936), Verklarend woordenboek van wetenschappelijke plantennamen

Arabis L. [C. Linnaeus], - naamsoorsprong niet met zekerheid bekend. Velen, waaronder Linnaeus (zie Linnaea), leiden den naam af van Lat. Arăbĭa, Arabië; hij zou dan te vertalen zijn met Arabische plant, wat niet letterlijk moet worden opgevat, doch waaraan men de beteekenis moet hechten van “plant van zandige of steenachtige terreinen”, gelijk men veelvuldig in Arabië aantreft. - Anderen beschouwen hem als in de Middeleeuwen door een schrijffout ontstaan uit Gr. Drabê (Δράβη), naam van een scherp smakend, insgelijks tot de Crucifĕrae behoorend kruid. Zie ook Draba.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal