Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

appreciëren - (op prijs stellen)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

appreciëren ww. ‘op prijs stellen’
Vnnl. apprecieren ‘de waarde bepalen’ [1553; Werve], ‘kritisch beoordelen’ [1800; WNT Supp.], ‘positief beoordelen, op prijs stellen’ [1865; WNT Supp.].
Ontleend aan Frans apprécier ‘de waarde bepalen’ [1391; Rey], ‘kritisch beoordelen’ [1740; Rey], ‘positief beoordelen’ [1793; Rey], ontleend aan Laatlatijn appretiare ‘schatten, waarde bepalen’, gevormd uit → ad- en pretiare ‘id.’, bij het Latijnse zn. pretium ‘prijs’, zie → prijs.
De betekenisontwikkeling van dit woord volgt die in het Frans en is vergelijkbaar met die van waarderen, zie → waarde.

EWN: appreciëren ww. ‘op prijs stellen’; de betekenis 'op prijs stellen' (1865)
ANTEDATERING: apprecieerde 'positief beoordeelde' [1841; AHB 15/11]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

appreciëren [op, naar waarde schatten] {1553} < frans apprécier < middeleeuws latijn appretiare [schatten, lett.: prijs vaststellen voor], van ad [naar, op] + pretium [prijs].

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Aarts (2017), Etymologisch Dictionairke vaan ’t Mestreechs, Maastricht

apprèciëre (ww.) waarderen; Nuinederlands apprecieren <1561> < Frans apprécier.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

appreciëren op of naar waarde schatten 1553 [WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut