Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Appelscha - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Appelscha (Ooststellingwerf, Fr)
Fries Appelskea. 1247 en 1251 Appels1, sedert 13e eeuw Appelsche2, 1408 Appelsgae3, 1579 Appelsche4, 1669, 1742 Appelscha5, 1936 Appelsga6; Eind 17e, begin 18e eeuw komt de schrijfwijze Appelscha op. Het is geen naam met oorspronkelijk ga 'dorp, dorpsgebied'. Men gaat uit van een samenstelling van appel 'vrucht, dennen- of sparrenappel' en *skea 'bos', vergelijk onl. scaga 'bosje', ne. dial. shaw, noordfri. skage, ono. skógr. De oudste vorm Appels blijkt deze verklaring echter niet te ondersteunen. Wordt ook wel Nieuw-Appelscha genoemd, ter onderscheiding van het oude dorp dat iets westelijker lag.
Lit. 1Fryske Nammen 2 (1978) 195, 2Fryske Plaknammen 2 (1949) 195, 3Van Mieris IV 108, 4krt Sibrandus Leo, 5Joosting e.a. 1906v, 6LAN 15.

Hosted by Meertens Instituut