Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

appartement - (enige vertrekken als woning)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

appartement zn. ‘enige vertrekken als woning’
Vnnl. ‘apart vertrek of deel van een huis dat als afzonderlijke woongelegenheid kan dienen’: het apartement des koninks ‘de vertrekken (of het vertrek) van de koning’ [1646; WNT triomf], bequame apartementen ... om te connen wonen [1687; WNT Supp.]. Vroegste vindplaats met -pp- in 1720 [WNT Supp.].
Ontleend aan Frans appartement [17e eeuw; Rey] < Italiaans appartamento [1559; Rey] < Spaans apartamiento ‘(o.a.) kamer’ bij apartarse ‘zich afzonderen, scheiden’, afleiding van parte ‘deel’, zie → part en → apart.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

appartement [wooneenheid] {1687} < frans appartement < italiaans appartamento [flat], van appartare [afzonderen, afscheiden], van ad [tot] + parte [deel, gedeelte] < latijn pars (2e nv. partis) [deel].

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

appartement (Frans appartement)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

appartement ‘wooneenheid’ -> Indonesisch apartemén ‘wooneenheid’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

appartement wooneenheid 1687 [WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut