Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

apotheose - (vergoddelijking)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

apotheose [vergoddelijking] {1769} < frans apothéose < latijn apotheosis < grieks apotheōsis [vergoding, d.w.z. verheffing tot god], van apotheoō [ik vergoddelijk], van apo [af, klaar] + theos [god].

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

apotheose (Frans apothéose)

T. Pluim (1922), Wetenswaardig allerlei: bijdragen tot algemeene kennis voor studeerenden bijeenverzameld door T. Pluim, Groningen

Apotheose (Gr. apo = gevoerd tot, theos = God); aldus noemde men de opneming van een mensch in de rij der goden. Aan groote veldheeren (o. a. Alexander den Grooten) werd reeds tijdens hun leven goddelijke eer bewezen, terwijl dan na hun dood terstond de apotheose volgde. Ook bij de Romeinen was deze gewoonte in zwang.
Aan deze vergoding van menschen herinnert nog de tegenwoordige beteekenis van het woord; men verstaat er thans een huldiging van een of ander persoon onder, en wel bij een voorstelling in den schouwburg; “tot slot” – zoo luidt meestal de bekendmaking, – “een schitterende apotheose.” Tengevolge van zulk een apotheose ter eere van het 40-jarig koningschap van wijlen Willem III, waarbij Bengaalsch vuur was gebruikt, ging de groote schouwburg te Amsterdam in vlammen op.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

apotheose vergoddelijking 1769 [WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut