Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

anagram - (letterkeer)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

anagram [letterkeer] {1654} < frans anagramme, van grieks anagrammatismos [anagram], van anagrammatizein [het verplaatsen van de letters], van ana [terug, tegen] + gramma (2e nv. grammatos) [letter] (vgl. -gram).

Thematische woordenboeken

T. Pluim (1922), Wetenswaardig allerlei: bijdragen tot algemeene kennis voor studeerenden bijeenverzameld door T. Pluim, Groningen

Anagrám (Gr. ana = omgekeerd, gramma = letter) beteekent, dat de letters van een woord in een andere volgorde gelezen worden en een nieuw woord geven; bijv. het leven is van achteren beschouwd slechts een nevel. Zoo geeft het woord obeliscen (de obelisken in Egypte met hieroglyphen) nec silebo, d.w.z. en ik zal niet zwijgen. Uit de woorden: “Revolution française” maakte men: “La France veut son roi” = “Frankrijk wil zijn koning”, of ook: “Un Corse la finira, Veto!” = “een Corsicaan zal er een einde aan maken, Veto!” (Monsieur Veto, was de spotnaam voor den koning, daar deze het recht van veto gekregen had.) – Zoo maakte Cats in een schimpdicht op Joost van Vondelens uit diens naam: “Sotje vol van sonden”, wat zeker niet veel geestigheid verraadt. Vooral schrijvers maken voor het aannemen van een schuilnaam (pseudoniem) veel gebruik van anagrammen; bijv. Fabius neemt F. A. Buis; Joh. Been: Joh. Eben; Maesdorp: P. Rosmade, enz.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

anagram letterkeer 1654 [WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut