Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

anaconda - (Zuid-Amerikaanse reuzenslang van het geslacht Eunectes)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

anaconda zn. ‘Zuid-Amerikaanse reuzenslang van het geslacht Eunectes
Nnl. anacónda “waarsch. noord amerik., de afgodsslang, reuzenslang” [1847; Kramers], anaconda “(ceylonsch) de afgodsslang, reuzenslang” [1863; Kramers].
Via Engels anaconda ‘id.’ [1768; OED] ontleend aan Neolatijn anacandaia [1693; OED], wellicht op grond van een Singhalees woord henakandayā ‘soort slang’, letterlijk ‘bliksemschicht’ [BDE]. Volgens een andere verklaring is de oorsprong een vorm uit Tamil āṇaik-kónda ‘wat een olifant doodt’. De Franse bioloog F.M. Daudin gaf deze naam in 1802 aan een Zuid-Amerikaanse slangensoort; nu wordt met anaconda uitsluitend deze (en direct verwante) soorten bedoeld.
Lit.: Yule/Burnell 1903, 23-25

EWN: anaconda zn. ‘Zuid-Amerikaanse reuzenslang van het geslacht Eunectes' (1847)
ANTEDATERING: dit Dier, 't welk zy ("Ceylonners") "Anaconda" noemden [1779; De Vries, 110]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

anaconda [reuzenslang] {1884} < engels anaconda, vermoedelijk verbastering van singalees henakandaya, van hena [bliksem] + kanda [stengel, stam].

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

anaconda (Engels anaconda)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

anaconda slang 1847 [KKU] <Engels

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal