Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

alimentatie - ((geldsom voor) levensonderhoud)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

alimentatie zn. ‘(geldsom voor) levensonderhoud’
Vnnl. alimentatie ‘levensonderhoud’ in Een redelijke somme van penningen of Lijfrenten tot alimentatie van den persoon die men in die Cloosters of Godshuysen stellenzoude ‘levensonderhoud’ [1531; WNT Supp.], alimentatie ‘het bedrag ter alimentatie’ [1582; WNT Supp.].
Ontleend aan middeleeuws Latijn alimentatio ‘voeding, levensonderhoud’, afleiding van het Latijnse werkwoord alimentāre bij alimentum ‘kosten voor levensonderhoud’. Dit is weer een afleiding van Latijn alere ‘voeden, grootbrengen’, verwant met → oud.
Alimentatie is altijd alleen als rechtsterm gebruikt, met betrekking tot kosten van het levensonderhoud van geestelijken, gevangenen, zieken etc., die door derden, bijv. familie, werden betaald.
alimenteren ww. ‘onderhouden’. Vnnl. alimenteren [1536; WNT Supp.]. Al dan niet via Frans alimenter ‘voeden’ ontleend aan Latijn alimentāre.

EWN: alimentatie zn. ‘(geldsom voor) levensonderhoud’ (1531)
ANTEDATERING: mnl. alimentacie 'voeding' [1479; MNHWS]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

alimentatie [levensonderhoud] {1479} < frans alimentation [voeding, onderhoud, bevoorrading], van latijn alimentum [voeding, hetgeen dient tot levensonderhoud, de kosten van levensonderhoud], van alere (verl. deelw. altum alitum) [voeden, grootbrengen].

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

alimentatie ‘toelage voor levensonderhoud van bloed- of aanverwanten’ -> Indonesisch aliméntasi ‘toelage voor levensonderhoud van bloed- of aanverwanten’; Papiaments alimentatie ‘toelage voor levensonderhoud van bloed- of aanverwanten’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

alimentatie toelage voor levensonderhoud van bloed- of aanverwanten 1737 [WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut