Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

afpalen - (afbakeken; neuken)

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

1752. Het beste paard struikelt wel eens,

d.w.z. ook de beste kan wel eens iets verkeerds doen; syn. van: aan een goed visscher ontglipt wel een aalSuringar, Erasmus, LIV; Harreb. III, 97.; een goed schutter schiet wel misR. Visscher, Blaeuwe Scheen, vs. 193-199.; de beste breister laat wel eens een steek vallenHarreb. I, 89; Nkr. VIII, 13 Juni p. 2.; een wijze hen legt wel een ei in de brandnetels of in 't rietHarreb. I, 176; Starter, 77; Breuls, 91; Wander II, 803; 806.; een goed schipper zeilt wel eens tegen een paal (Tuinman II, 10); een goed Seeman werd wel eens nat (Winschooten, 245); de beste kaatser slaat wel eens den bal mis (Ndl. Wdb. VII, 778). Zie De Brune, 356:

 Gheen peerd besleghen oyt zoo wel,
 Dat niet en struyckelt door verstel.

en blz. 395:

 Een kloeck en wel besleghen paerd,
 Dat struyckelt wel op effen aerd.

Te vergelijken hiermede is Goedthals, 104: een peert heeft vier voeten, ende geraeckt wel te vallene; Campen, 89: het struyckelt ofte valt wel een Peert, heft vier voeten. Ick swyghe dan een mensche, die mer twee voeten heft; Spieghel, 269. Zie verder Bebel, no. 241; Leeuwendalers, vs. 1292; Taalgids IV, 272; V, 185-186; Harreb. II, 162; Eckart, 404; Wander III, 1281, waar deze spreekwijze uit zeer vele talen wordt aangehaald; Rutten, 171: een peerd heeft vier voeten en dat tjobbelt (struikelt) wel eens, iedereen mist; Tuerlinckx, 497: I peäd mistredt hum wel inne kiër, en da's zoeë in groeëte biëst, elkeen kan missen; Waasch Idiot. 511 b: peerden vallen ook, al hebben ze vier pooten; Antw. Idiot. 945; Afrik. n perd het vier bene en hy struikel ook; in het fri.: in hynsder mei fjouwer poaten stroffelt wol ris; fr. il n'y a si bon cheval qui ne bronche (quelquefois); hd. das beste Pferd stolpert (und hat doch vier Beine); eng. it's a good horse that never stumbles.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut