Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

adjunct - (toegevoegd ambtenaar)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

adjunct zn. ‘toegevoegd ambtenaar’
Mnl. adjoinct ‘toegevoegd persoon’ [1416, afschrift eind 16e eeuw; MNHWS]; vnnl. adioincten (mv.) “personen bi geuoegh”, ‘bijgevoegde personen’ [1503; Boutillier], adjunct ‘toegevoegd persoon’ [1531; WNT].
Ontleend aan Latijn adiunctus ‘nauw verbonden’, verl.deelw. van adiungere ‘aanbinden, bijvoegen’, gevormd uit → ad- ‘tot, bij’ en iungere ‘verbinden’, zie → juk. De moderne vorm is een aanpassing aan een Latijns model van eerdere vormen, zoals ook blijkt uit mnl. adjoinctelic (bw.) ‘bij wijze van toevoeging’ [1467-90; MNHWS] en vnnl. adjoinct (bn.) ‘verbonden’ [1501; MNHWS] < Oudfrans adjoint [1337], verl.deelw. van ajoindre ‘verbinden, bijvoegen’ [12e eeuw] (sedert de 16e eeuw adjoindre gespeld en uitgesproken) < Latijn adiungere.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

adjunct [toegevoegd functionaris] {1531} < latijn adiunctus, verl. deelw. van adiungere [toevoegen], van ad [toe] + iungere [verbinden, voegen].

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

adjunct ‘nauw verbonden’ (Latijn adiunctus); ‘toegevoegd functionaris’ (Frans adjoint)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

adjunct ‘toegevoegd functionaris’ -> Indonesisch ajung ‘toegevoegd functionaris’; Atjehnees ajōn ‘toegevoegd functionaris’; Javaans ajung, anjun, anjung ‘toegevoegd functionaris’; Madoerees ajing ‘toegevoegd functionaris’; Minangkabaus ajuang ‘toegevoegd functionaris, assistent’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

adjunct toegevoegd functionaris 1503 [Boutillier] <Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut