Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

adamsvijg - (grote vijgensoort)

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

adamsvy s.nw. Ook adamsvyg.
Groot persblou tot bruin vy (Ficus carica fam. Moraceae) wat uit S.Europa afkomstig en in die tweede helfte van die 17de eeu aan die Kaap gevestig is.
Die vorm uit Ndl. Adamsvijg, ook genoem paradysvijg (1824) 'piesang'. Uit Adamsvijg is Adamsvijgeboom afgelei (1833) (WNT). Die bet. het in Afr. self ontwikkel.
D. Adamsfeige deur Mentzel (1787) in die bet. van Afr. adamsvy gebruik (Scholtz 1965). Vanuit Afr. in S.A.Eng. in die vertaalde vorm Adam('s) fig (1913).
WNT-verklaring dat Ndl. banaan uit Surinaams-Ndl. banaan uit Port. banana verwys na die Musa paradisiaca 'rooi piesang', synde die Adamsvijg of paradijsvijg, verg uitbreiding. Banaan is verkeerdelik aangesien vir banyan (Ficus benghalensis), wat verwys na 'n vyeboomsoort wat in Indië en Bangladesh as heilig beskou word. Die volwasse banyan is 'n geweldige groot boom en die kroon strek gewoonlik oor meer as 300 m. Die rooierige vye word deur voëls en vlermuise geëet. Godsdienstig gesproke hou die banaanboom verband met die pipal of bo (Ficus religiosa) wat deur die Boeddhiste as heilig beskou word. Die benaming Adamsvy(eboom) hou verband met Adam en die boom van die lewe in die Paradys en as sodanig word dit aan bg. vyeboomsoorte van die Ooste gekoppel.

S.P.E. Boshoff en G.S. Nienaber (1967), Afrikaanse etimologieë, Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

adamsvy(g): boom en vrug (spp. Ficus, fam. Moraceae), reeds by Men as adamsfeige in Afr. toep., maar toep. op piesangs. (Musa paradisiaca) is nie alleen Du. nie, Ndl. het dit ook geken (hoewel WNT in dié bet. net adamsappel vermeld) en ’n vorige uitg. v. vDal het nog adamsvijg aangegee as “banaansoort in Z.A.”.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

adamsvijg ‘vijgensoort’ -> Zuid-Afrikaans-Engels Adam fig ‘grote vijgensoort’.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal