Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

acquisitie - (het aanwerven)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

acquisitie zn. ‘het aanwerven’
Vnnl. acquisitie, acquisicie ‘verkrijging, verwerving’ [1518; MNHWS].
Ontleend aan Frans acquisition [1283] < Latijn acquīsītiō, bij het werkwoord acquīrere ‘verwerven’, gevormd uit → ad- ‘bij, naar’ en quaerere ‘trachten te krijgen’, van onbekende verdere herkomst.
acquisiteur zn. ‘werver van klanten’. Vnnl. acquisiteur “verkrijger” [1669; Meijer]. Pseudo-Frans, in het Nederlands gevormd naar het voorbeeld van andere Franse woorden op -eur; het Frans heeft acquéreur. Kuipers 1912 vermeldt ook acquisitor (< Latijn acquīsītor ‘verwerver’). Verder bestonden vnnl. acquirant [1615; Stall.], acquesteur [1665; Stall.], acquirent [1670; Stall.].

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

acquisitie [aanwinst] {1518} < frans acquisition [idem] < latijn acquisitionem, 4e nv. van acquisitio [verwerving, eigendom], van acquirere (verl. deelw. acquisitum) (vgl. acquest).

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

acquisitie ‘aanwinst’ -> Indonesisch akuisisi ‘aanwinst’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

acquisitie aanwinst 1518 [HWS] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut