Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

achterbankgeneratie - (kinderen die in het autotijdperk zijn opgegroeid)

Dateringen of neologismen

Nicoline van der Sijs (2015-heden), Jaarwoordenzoeker ‘Een woord uit elk jaar 1800-heden’, zie ook bij Onze Taal

achterbankgeneratie [beschermd opgegroeide kinderen] (1995). De Amsterdamse sociologe Lia Karsten (1955) introduceert in 1995 het woord achterbankgeneratie om de jeugd van deze tijd te karakteriseren. Kinderen worden door hun ouders overal naartoe gebracht, op de achterbank van de auto.

M. De Coster (1999), Woordenboek van Neologismen: 25 jaar taalaanwinsten, Amsterdam

achterbankgeneratie, -kinderen, kinderen die in het autotijdperk zijn opgegroeid, die van baby af aan gewend zijn om op de achterbank vastgegordeld te zitten en die met de wagen naar school, sportclubs, feestjes e.d. gebracht worden. Meer algemeen en in pejoratieve zin voor overbeschermde kinderen. De Nederlandse Spoorwegen zien in deze achterbankgeneratie een nieuwe groep klanten. Deze nieuwe passagiers moeten dan ook overhaald worden om wat meer te sporen. De term werd bedacht door sociaal-geografe Lien Karsten (zie citaat HP/De Tijd, 19/7/96).

En uit een, overigens nogal vluchtige, steekproef bleek dat de achterbankkinderen veel meer zouden sporen en bussen dan aanvankelijk was voorspeld. (Elsevier, 08/12/90)
Het wordt de ‘achterbank-generatie’ genoemd, want het zijn moderne jongeren. (‘De kinderen van de achterbank’ zou mooier zijn, maar dat doet te veel denken aan zo’n zwart-witte, fel-realistische Franse of Italiaanse film met een brok in de keel.) Ze doen aan sport, ze krijgen muziekles, doen aan cultuur, bezoeken nette feestjes- en daar worden ze, zolang ze kind zijn, heen gesleept. ‘Achterbank-generatie kent straat niet’ zette de Volkskrant dan ook als kop boven het verslag van een congres over ‘kinderen in de ruimtelijke ordening’. (Vrij Nederland, 22/04/95)
Wat verminderd lijkt, is dat kinderen minder bestand of gehard zijn tegen het fenomeen. Misschien hangt dat wel samen met de opkomst van wat Nederlandse sociologen de ‘achterbankgeneratie’ hebben genoemd: kinderen die uit goedbedoelde ouderlijke beschermingsdrift volledig afgesneden worden van de straat, en steeds veilig per auto van school naar verjaardagspartijtje, van zwembad naar de balletles worden gebracht. (De Morgen, 28/02/96)
Naast het toenemende gevaar op de stadse straten is er bovendien een gebrek aan verkeersveilige speelruimte. In plaats van buiten te kunnen spelen, zoeken kinderen noodgedwongen hun plezier op allerlei prijzige clubs, of gaan thuis televisie kijken. Het is daarom nauwelijks verwonderlijk dat er een ‘achterbankgeneratie’ is ontstaan, zoals sociaal-geografe Lien Karsten de ‘overbeschermde’ kinderen aanduidde die door hun ouders van de ene activiteit naar de andere worden gereden. (HP/De Tijd, 19/07/96)
In de voorbije jaren werd al hier en daar gesuggereerd dat een ‘achterbankgeneratie’ van overbeschermde kinderen opgroeit. (De Morgen, 06/09/96)
De ‘achterbankgeneratie’ wordt met de auto door ouder, stiefouder of co-ouder van vioolles naar het pretpark gereden, want ook als de huiselijke omstandigheden niet optimaal zijn, zal het kind niets te kort komen. (Vrij Nederland, 07/03/98)
Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut