Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

academisch - (tot een academie behorend; schools; theoretisch)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

academie zn. ‘hogeschool’
Vnnl. Academie [1575; WNT wassen I].
Ontleend aan Latijn acadēmīa < Grieks akadḗmeia, de naam van een openbare tuin buiten Athene die naar de held Akádēmos was genoemd.
In deze tuin kwam de Platonische school samen van 385 voor Chr. tot 529 na Chr. De naam academie werd eerst op de wijsgerige school van Plato toegepast, daarna op de scholen die hieruit voortkwamen en ten slotte op iedere vereniging die zich bezighield met wetenschap. De betekenis ‘genootschap ter beoefening van de wetenschap’ is ontstaan onder invloed van Frans académie [1508].
academisch bn. ‘van een hogeschool; schools, theoretisch’. Vnnl. academisch [1619; WNT Supp.], afleiding met → -isch.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

academisch ‘tot een academie behorend; schools; theoretisch’ -> Indonesisch akadémis ‘tot een academie behorend; schools; theoretisch’.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut