Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

absurditeit - (ongerijmdheid)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

absurd bn. ‘onzinnig’
Vnnl. Ghy en hoord niet absurders ‘gij hoort niets absurders’ [1548; WNT Supp.], absurd [1577; WNT], absurd ‘ongerijmd’ [1650; Hofman].
Al dan niet via Frans absurde [12e eeuw] ontleend aan Latijn absurdus ‘ongerijmd’, oorspr. ‘onwelluidend’, gevormd uit → ab- ‘weg van’ en de stam van susurrus ‘gefluister’, die ook voorkomt in surdus ‘doof’. Uit het Latijn stamt de uitdrukking ad absurdum ‘tot in het ongerijmde’.
absurditeit zn. ‘ongerijmdheid’. Vnnl. absurditeit ‘id.’ [1658; Meijer]. Ontleend aan Frans absurdité [1375] < Laatlatijn absurditās.

EWN: ♦ absurditeit zn. ‘ongerijmdheid’ (1658)
ANTEDATERING: absurditeyten 'onzinnigheden' [1637; iWNT convinceeren]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

absurditeit [ongerijmdheid] {1658} < frans absurdité < latijn absurditatem, 4e nv. van absurditas [idem], van absurdus [ongerijmd] (vgl. absurd).

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

absurditeit ‘ongerijmdheid’ -> Indonesisch absurditas ‘ongerijmdheid’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

absurditeit ongerijmdheid 1658 [MEY] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut