Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

abominabel - (afschuwelijk)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

abominabel bn. ‘afschuwelijk’
Mnl. abhominabel [14e eeuw; MNHWS]; vnnl. abominabel “grouwelijk” [1650; Hofman].
Ontleend aan Frans abominable [1120] < Laatlatijn abōminābilis, gevormd uit → ab- ‘vanaf, weg van’ en ōmen ‘voorteken’ (zie → omineus), behorend bij het werkwoord abōmināre ‘verafschuwen’.
De Middelnederlandse vorm abhominabel berust, evenals vergelijkbare vormen (middeleeuws Latijn, Oudfrans en Middelengels), op de volksetymologische misvatting dat het woord afkomstig was van ab-homine ‘weg van de mens, onmenselijk’.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

abominabel [afschuwelijk] {abhominabel <1301-1400>} < frans abominable < latijn abominabilis [verfoeilijk, af te wijzen], van abominari [verfoeien, niet (als voorteken) aanvaarden], van ab [weg van] + omen (2e nv. ominis) [voorteken] + -(b)ilis [-baar, -lijk] (vgl. omen).

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Aarts (2017), Etymologisch Dictionairke vaan ’t Mestreechs, Maastricht

abominabel (bn.) afschuwelijk; Middelnederlands abhominabel <1301-1400> < Frans abominable.

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

abominabel (Frans abominable)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

abominabel afschuwelijk 1301-1400 [HWS] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut