Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

abelmos - (struik)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

abelmos [struik] {1847} < modern latijn abelmoschus < arabisch ḥabb al misk, ḥabb [korrels, zaad], al [(van) de], misk [muskus].

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

abelmosch v., uit Ar. habb-el-mosk = muskuszaad, van habb = zaad, mosk = muskus en het lidw. el.

Thematische woordenboeken

C.A. Backer (1936), Verklarend woordenboek van wetenschappelijke plantennamen

Abelmóschus Medik. [Fr. C. Medikus (1736-1808), directeur van den bot. tuin van Schwetzingen bij Heidelberg] / abelmóschus, - zou afgeleid zijn van Arab. abu-l-mosk, d.i. vader van muskus, naar muskus riekende plant, en zinspelen op den muskusgeur, dien gekneusde zaden kunnen verbreiden. Anderen leiden het woord af van habb-el-mosk, muskuszaad.

R. Dozy (1867), Oosterlingen, verklarende lijst der Nederlandschen woorden die uit het Arabisch, Hebreeuwsch, Chaldeeuwsch, Perzisch en Turksch afkomstig zijn, 's-Gravenhage

Abelmosch
Amberbloem, Hibiscus Abelmoschus L.; samengesteld uit het Arab. habb, zaad, het Arab. lidwoord el, en mosk (ook misk), muskus; dus letterlijk het Fransche graine de musc. Volgens Chomel is de geur als die van amber en muskus onder elkander gemengd; daarom heet deze kleine bloem bij ons ook amberbloem, bij de Franschen ambrette; bij de laatsten ook fleur du Grand-Seigneur, ketmie odorante, en abelmosch, of, zooals andere woordenboeken beter geven, abelmosc, en uit hunne taal is het woord waarschijnlijk tot ons gekomen. Verkeerdelijk verklaart Pihan de eerste lettergreep als ab voor aboe, vader; het Arabisch heeft wel de samenstelling aboe-’l-misk, maar daar dit stank, vuil, drek beduidt, is het ten eenenmale ongepast om de amberbloem aan te duiden, en Pihan’s verklaring graine de musc had hem op den rechten weg moeten brengen.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut