Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

aanhalingsteken - (citeren)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

aanhalen ww. ‘citeren’
Mnl. aenhalen ‘aanhouden, in beslag nemen’ [1325; MNW], ‘naar zich toe trekken’ [1357; MNW]; vnnl. aenhalen ‘lokken’ [1548; WNT]; nnl. aanhalen ‘citeren’ [1787; WNT].
Gevormd uit → aan en → halen.
De betekenis ‘citeren’ moet voortgekomen zijn uit mnl. ‘iets aandragen, halen en ergens brengen’ (MNW).
aanhalingsteken zn. ‘teken om een citering aan te duiden’. Nnl. aanhalingsteeken “dubbele komma's, guillemets” [1872; Dale]. Weiland (1799) spreekt al wel van aanhaling. Sewel (1708b) gebruikt de aanhalingstekens, maar bespreekt ze niet.

EWN: aanhalen ww. 'citeren'; de betekenis 'citeren' (1787)
ANTEDATERING: vnnl. aengehaelt 'geciteerd' [1680; Malvezzi, 219]
EWN: ♦ aanhalingsteken zn. 'teken om een citering aan te duiden' (1872)
ANTEDATERING: Van welk een gebruik is het aanhalingstéken? [1784; Winkelman, 122]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal