Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

aangeven - (aanduiden; verklikken)

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

aangeven ‘aanduiden; verklikken’ -> Fries oanjaan ‘aanduiden; verklikken’; Deens angive ‘markeren; aangifte doen’ (uit Nederlands of Nederduits); Noors angi ‘melden, opgeven, aangifte doen’ (uit Nederlands of Nederduits); Zweeds ange ‘melden, mededelen; bepalen’ (uit Nederlands of Nederduits).

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

2275. Den toon aangeven (of (op)geven

Dit laatste in Zuid-Nederland.),

d.w.z. den grondtoon laten hooren, waarnaar de zang ingericht of de instrumenten gestemd moeten worden (fr. donner le ton); bij overdracht, in een gezelschap, eene vereeniging enz. de persoon zijn die het voorbeeld geeft, en naar wien de overigen zich richten; Ndl. Wdb. I, 147; vgl. het hd. den Ton angeben; eng. to give the tone, en onze uitdr. den boventoon voeren (no. 338); mnl. discant singhen; 17de eeuw: de superius zingen (De Brune, Bank. I, 119).

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut