Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

aanbieden - (ter beschikking stellen)

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

aanbied ww.
1. Vrywillig beskikbaar stel of die geleentheid gee om iets aan te neem of te besit. 2. Te koop beskikbaar stel. 3. Beskikbaar wees of hom voordoen. 4. Die leiding neem in 'n radio- of televisieprogram.
In bet. 1, 2 en 3 uit Ndl. aanbieden (1855 in bet. 1, 1854 in bet. 3). Bet. 4 is 'n leenbetekenis van Eng. present (1933). Bet. 4 in Afr. t.o.v. radio wsk. in die laat-1930's en t.o.v. televisie in die laat-1970's.

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

419. Aangeboden dienst is zelden aangenaam.

Deze spreekwijze wordt o.a. aangetroffen in de Prov. Seriosa, 123: Gheboden dienst es onwaert, dicitur oblatum fore servitum male gratum; bij Plantijn: Aengeboden dienst is dickwils onweerdt, service offert est souvent desdaingné, ou inagreable; Sartorius I, 10, 24: Merx ultronea putet, gheboeden dienst is onwaerdt; Servilius, 6*: Ad consilium ne accesseris antequam vocaris, onghebeden dienst en heeft gheenen danck; in de Adagia, 51: Opgedraeghen dienst behaeght alderminst. Een geheele litteratuur hierover vindt men bij Suringar, Erasmus, CXVIII; Harrebomée III, 160-161. Vgl. mlat. Est nimis ingratum servimen non vocitatum. (Werner, 28). In Twente zegt men: Aij de kat op 't spek bint wil ze 't nig vretten (zie Harreb. I, 384; Ndl. Wdb. VII, 1791; V. Schothorst, 149In den zin van: Men moet iets niet willen forceeren.); hd. ungebetener Dienst hat keinen Dank; oostfri. wen de mûs up 't spek bunnen word, dan fret he nêt (Dirksen I, 34); fri. as men de kat op 't spek bynt, wol se der net yn bite.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal