Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

aanbevelen - (aanraden, recommanderen)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

aanbevelen ww. ‘aanraden, recommanderen’
Vnnl. anbeveelen ‘aanprijzen, recommanderen’ [1654; Meijer recommanderen].
Gevormd uit → aan en → bevelen.
Vnhd. anbefelen ‘aanbevelen’ [1612; Anderson]; nfri. oanbefelje ‘aanbevelen’.
Omdat het werkwoord scheidbaar samengesteld is, wordt de datering bemoeilijkt; het is immers niet uit te maken of het in de uitdrukking dat zij iemand bevelen aan God, die in oudere woordenboeken wel voorkomt, om een scheidbaar samengesteld werkwoord, dan wel om een werkwoord met voorzetsel gaat. Mnl. bevelen heeft als tweede betekenis (naast ‘een bevel geven’) ook die van ‘aanbevelen’, dus zonder voorzetsel.

EWN: aanbevelen ww. 'aanraden, recommanderen' (1654)
ANTEDATERING: aenbevolen worden 'aangeprezen worden' [1599; iWNT partij]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

aanbevelen* [aanraden] {1664} gevormd van aan + bevelen [eig.: bevelen aan iem., iets als in zijn handen stellen].

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

aanbevelen* aanraden 1656 [WNT abuseeren Suppl]

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut